Welcome to the store of the Polish Centre of St. Hildegard. We invite you to browse and purchase products on our website. We assure that spelt and the spelt products in our store have medicinal properties.

Cart  

0,00zł Shipping

0,00zł Tax

0,00zł Total

Prices include tax.

Checkout Cart

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  z siedzibą w LegnicyI. Sklep internetowy jest własnością POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  z siedzibą w Legnicy:

1. Adres sklepu internetowego: www.sklep.hildegarda.pl
2. Adres serwisu: www.hildegarda.pl
3. Ilekroć w Regulaminie użyte jest słowo „sprzedający“ oznacza to, że sprzedającym jest POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY .
4. Ilekroć w Regulaminie użyte jest słowo „ klient (konsument)“ oznacza to, że klient (konsument) jest kupujacym w sklepie internetowym POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY. 

 

II. Dane identyfikujące POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  ALFREDA WALKOWSKA

1. Miejsce zarejestrowania: ulica Szmaragdowa 2, 59-220 Legnica
2. NIP: 691 001 89 45
3. REGON: 390279524
4. Wykonywanie działalności: Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica
5. Adres do korespondencji: Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica
6. Poczta e-mail: orkisz@hildegarda.pl

7. Numery telefonów: 76 854 61 86, 516036062

Numer konta bankowego Polskiego Centrum Św. Hildegardy:

Bank PKO BP oddział Legnica

Numer konta: 55 1020 3017 0000 2102 0171 7990


III. Przedmiot świadczenia

1. POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY zaprasza do zrobienia zakupów w sklepie internetowym, który jest własnością tegoż CENTRUM: www.sklep.hildegarda.pl
2. Asortyment w sklepie internetowym, jest przygotowywany przez POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY, w oparciu o wartości płynące ze spuścizny po św. Hildegardzie z Bingen. Życie dwunastowiecznej mniszki, będącej obecnie doktorem Kościoła Katolickiego, wydało owoce w postaci wyjątkowego przekazu, który do dnia dzisiejszego stanowi skarbnicę wiedzy o zdrowiu ducha i ciała człowieka.
3. POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY porozumiewa się z potencjalnymi klientami (konsumentami) sklepu internetowego przy pomocy; formularzy zamieszczonych w sklepie internetowym, poczty e-mail, telefonu, poczty tradycyjnej


IV. Ceny towarów umieszczonych w sklepie internetowym POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY z siedzibą w Legnicy


1. Prezentowany katalog towarów i ich cen stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Ceny towarów sa cenami brutto co oznacza, że zawierają podatek VAT.
3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich.
4. Ceny towarów brutto nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są określane odrębną kwotą.
5. Ceny brutto dla poszczególnych towarów umieszczonych w sklepie internetowym są wiążące dla sprzedającego jak też dla kupującego (konsumenta) od chwili wzajemnego potwierdzenia i przyjęcia zamówienia przez sprzedającego do pełnej realizacji.
6. Ceny brutto dla towarów umieszczonych w sklepie internetowym, opracowuje i ustala jego właścieciel. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany tychże cen według uznania.

7. Od powyższej zasady istnieje wyjątek. Tym wyjątkiem jest przyjęcie przez sprzedającego do pełnej realizacji, zamówienia złożonego przez klienta (konsumenta) i potwierdzenie tegoż zamówienia. W toku realizacji zamówienia zmiana cen jest niedopuszczalna.

 

V. Zakupy

1. Klienci (konsumenci) dokonują zakupów w sklepie internetowym POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  poprzez dowolny wybór towarów, a w następnej kolejności poprzez złożenie zamówienia.
2. Do realizowania zakupów w sklepie internetowym Polskiego Centrum Św. Hildegardy w Legnicy, służy:
a. Koszyk zakupów,
b. Formularz zamówienia. Formularz zawiera pola wymagane oraz dobrowolne.

3. Wykorzystanie powyższych możliwości wiąże się z rejestracją klienta (konsumenta) w sklepie internetowym POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  www.sklep.hildegarda.pl

4. Klient (konsument) dokonując zakupów w sklepie internetowym winien dokonać dobrowolnie wyboru doręczyciela i uwzględnić koszty przesyłki. Dla ułatwienia tego wyboru, POLSKIE CENTRUM ŚW HILDEGARDY  przedstawi w sklepie internetowym wykaz doręczycieli wraz z opłatami za przesyłkę. Opłaty te stanowią dla klienta (konsumenta) koszty przesyłki.

5. Klient (konsument) może wskazać doręczyciela spoza wykazu proponowanego przez POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY.

6. W szczególnych przypadkach  zamówienie towaru, wybranego przez klienta (konsumenta) w sklepie internetowym może zostać zrealizowane w sposób następujący:

a. Sprzedający może przyjąć od klienta (konsumenta) wiadomość e-mail na adres orkisz@hildegarda.pl  zawierającą precyzyjne  wskazanie: wybranego przez klienta (konsumenta) towaru, jego ceny, własnych danych adresowych, wybranej formy zapłaty oraz wybranego na zasadach dowolności sposobu doręczenia zamówionego towaru z uwzględnieniem kosztów tego doręczenia.

b. Sprzedający może przyjąć zamówienie od klienta (konsumenta) podczas rozmowy telefonicznej. W Dziale II Regulaminu   wyszczególnione zostały numery telefonów do POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY.

c. Niezbędne dane, składającego tymi sposobami zamówienie, to: imię, nazwisko, nazwa ulicy wraz z numerem domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy.

7. POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY z otwartością powita klientów (konsumentów) sklepu internetowego także w sklepie stacjonarnym, który mieści się w Legnicy przy Placu Kardynała Wyszyńskiego 1.


VI. Zamówienia - realizacja zakupów

1. Rejestracja konta odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie sklepu internetowego www.sklep.hildegarda.pl Formularz zawiera pola wymagane oraz dobrowolne.
2. Rejestracja konta zostaje potwierdzona wiadomością e-mail wysłaną ze sklepu internetowego na adres wskazany przez klienta (konsumenta) w formularzu.
3. Brak powyższej wiadomości w czasie jednej godziny od zakończenia rejestracji należy zgłosić do sklepu internetowego. Dział II Regulaminu zawiera informacje o numerach telefonów i adresie poczty e-mail do POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY.
4. Rejestracja konta nie jest tożsama ze złożeniem zamówienia.
5. Po zarejestrowaniu konta, a następnie po dobrowolnym dokonaniu wyboru towarów, formy płatności, doręczyciela; klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Formularz zamówienia zawiera pola wymagane oraz dobrowolne.
6. Wykorzystanie do zakupów, koszyka w sklepie internetowym oznacza złożenie zamówienia tylko wówczas, gdy zostanie przez klienta (konsumenta) wypełniony formularz zamówienia.
7. Złożone zamówienie powinno zostać potwierdzone wzajemnie.
8. Sprzedający dopuszcza odmowę realizacji zamówienia.

 

VII. Formy płatności

1. Płatność za zamówione towary (zakupy) może nastąpić za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od doręczyciela;
2. Płatność za zamówione towary (zakupy)  może nastąpić przelewem na konto bankowe POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  z siedzibą w Legnicy, którego numer został zamieszczony w Dziale II Regulaminu. Przelew oznacza przedpłatę.
3. Płatność za wybrane towary w sklepie internetowym, na wyraźne życzenie klienta, może nastąpić poprzez uiszczenie zapłaty w kasie sklepu stacjonarnego w Legnicy. Adres sklepu stacjonarnego zawiera punkt 4., Dział II Regulaminu. Płatność realizowana może być gotówką, kartą płatniczą.

 

VIII. Dostawa

1. Realizacja zamówienia, poprzez dostawę zamówionego  towaru do klienta następuje w terminie:

a. pięciu dni roboczych od daty złożenia i potwierdzenia zamówienia przy formie płatności „za pobraniem“,
b. pięciu dni roboczych od daty potwierdzenia wpłaty dokonanej przez klienta (konsumenta) na konto POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY przy formie płatności przelewem. Przelew ma formę przedpłaty.

2. Do dostawy dołączony zostaje dokument potwierdzający zakup; Faktura VAT, paragon. Wybór rodzaju dokumentu pozostaje do decyzji klienta (konsumenta).

3. Dopuszcza się wydłużenie czasu realizacji zamówienia w    szczególnych okolicznościach. Klient (konsument) winien być niezwłocznie poinformowany o niedogodności.

4. W przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego powyżej, czyli w punkcie 3, Dział VIII, uzasadnione są dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami transakcji co do dalszego ciągu realizacji zamówienia. Może zostać wyznaczony dodatkowy termin. Po jego upływie klient (konsument) może odstąpić od zamówienia realizowanego w wydłużonym czasie, może przyjąć  propozycję od sprzedającego, udzielenia rekompensaty z tytułu niedogodności w realizowaniu zamówienia.

5. Z chwilą wydania towaru klientowi (konsumentowi) niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia rzeczy będącej zakupionym towarem przechodzi na klienta (konsumenta). Za wydanie rzeczy, uważa się jej powierzenie przez POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY doręczycielowi, przy założeniu, że sprzedawca nie miał wpływu na dokonany wybór doręczyciela (przewoźnika) przez klienta (konsumenta). Podstawa prawna art. 548, Kodeksu Cywilnego.

 

IX. Zwroty, reklamacje

1. POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  pragnie wywiązywać się z obowiązku dostarczania swoim klientom (konsumentom) towarów bez wad.
2. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014, Dz.U. 2014, poz. 827, klient (konsument), który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.
3. Sposób postępowania w przypadku odstąpienia klienta (konsumenta) od umowy w oparciu o art.27 przytoczonej ustawy, określają przepisy tejże ustawy, a w szczególności art. 32 w zakresie zwrotu płatności, art. 33 w zakresie rozliczenia kosztów dostarczania towarów, art. 34 w zakresie zwrotu towaru przez klienta (konsumenta) na rzecz sprzedawcy.
4. Jeżeli klient (konsument) złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w oparciu o art. 27 przytoczonej ustawy, sprzedający potwierdzi przyjęcie oświadczenia.
5. Po upływie ustawowego terminu, odstąpienie klienta (konsumenta) od umowy może być rozważone przez sprzedającego. Sprzedający rozważy okoliczności i ustali warunki. 
6. Art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014, DZ. U. 2014, poz.827 nie ma zastosowania w przypadku dokonania przez klienta (konsumenta) zakupów w sposób wyszczególniony w pukcie 5, Dział V Regulaminu oraz w punkcie 3, Dział VII Regulaminu.
7. Reklamacje są, przez sprzedającego przyjmowane i rozpatrywane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa; Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów, Kodeks Cywilny. Reklamacje wymagają formy pisemnej.


X. Postanowienia ogólne

1. Treści zawarte w opisie towarów umieszczonych w sklepie internetowym służą celom poglądowym i wspomagają klienta (konsumenta) w dobrowolnym dokonywaniu wyboru tychże towarów. Za wyciągane, przez klientów (konsumentów) z tych treści wnioski, idące ponad przytoczone powyżej cele, POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY nie może ponosić odpowiedzialności.

2. POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów (konsumentów) sklepu internetowego, dokłada starań do uatrakcyjnienia zakupów. POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  zaprasza swoich klientów (konsumentów) do korzystania z programów tworzonych w oparciu o intencje sprzedającego do  pomniejszania wydatków klientów (konsumentów) na czynione przez nich zakupy. Na przykład: promocji, gromadzenia punktów wymienianych na towary oraz wszelkich innowacji w zakresie tego typu programów ogłaszanych w szczegółach na stronie sklepu internetowego POLSKIEGO CENTRUM ŚW. HILDEGARDY.

3. POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY  zapewnia swoim klientom ochronę danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. z 2014, poz. 1182

 

Legnica, dnia 01.02.2015

POLSKIE CENTRUM ŚW. HILDEGARDY

dr Alfreda Walkowska

 • Products of  Dr Strehlow and Jura

  Polish Centre of St. Hildegard in Legnica has exclusive rights to sell products of Jura and cosmetics of Dr. Strehlow in Poland.

 • Certificates  - 100% guarantee

  The products of Jura and cosmetics of Dr. Strehlow available in our store have certificates attesting that they  come from hundred per cent true and natural sources.  The only such source provides beneficial effects described by St. Hildegard.

 • Spelt and the pelt products

  We assure that the spelt and the spelt products from our store have got medicinal properties.

 • Al. Piłsudskiego 24, Legnica
 • +48 76 854 64 86
 • orkisz@hildegarda.pl