Sklep hildegardowy - Polskie Centrum Św. Hildegardy

Produkty orkiszowe z logo NASZ PRODUKT wykonane są z uprawianego w Polsce orkiszu odmiany Oberkulmer Rotkorn.

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

(dotyczy umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres: pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orkisz@hildegarda.pl.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócimy konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w naszym sklepie). Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli nie zaproponujemy, że sami odbierzemy produkt od konsumenta, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres:

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica

lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

W określonych przypadkach, wskazanych w Regulaminie, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

Reklamacja

(dotyczy umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 kc).

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

pisemnie na adres: pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orkisz@hildegarda.pl.
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
danych kontaktowych składającego reklamację.
Podane wyżej wymogi mają jedynie ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem zalecanego opisu.

Ustosunkujemy się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się przez nas w powyższym terminie oznacza, że uznajemy reklamację za uzasadnioną.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres:

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica.

PROTOKÓŁ ZWROTU WYMIANY REKLAMCJI do pobrania i wydruku

 

© 2006 - 2020 Polskie Centrum św. Hildegardy® dr Alfreda Walkowska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Sklepy internetowe Szczecin KULIKOWSKI-IT.pl

Scroll Up
Powiadom o dostępności Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie
E-mail Twój adres mailowy nie zostanie udostępniony nikomu innemu.